GyvenimasGyvenimas susideda iš daugybės dėlionės elementų, kuriuos dėliodami gauname tam tikrą vaizdą. Dėliodami savo gyvenimą kartais gauname tai kas mums nepatinka arba sukelia keblumų ateityje. Psichologinis konsultavimas padeda žmonėms, turintiems kasdienio gyvenimo sunkumų dėl darbo (nepasitenkinimas juo, pablogėję santykiai su bendradarbiais, pavaldiniais ar vadovais, bedarbystė), santuokos ir šeimos, mokymosi ir santykių mokykloje problemų, profesijos pasirinkimo, pasitikėjimo savimi, savigarbos stokos, sunkumų priimant sprendimus, užmezgant ir palaikant tarpasmeninius santykius, įvairiausių konfliktų, sunkiai sprendžiamų situacijos, įvairių žalingų įpročių ir priklausomybių. Konsultavimo metu mes siekiama padėti žmogui išmokti spręsti problemas, priimti tinkamus sprendimus ir sudėlioti jo gyvenimo dėlionės elementus taip, kad pasimatytų tikras vaizdas. Mūsų darbo tikslas padėti patiems klientams išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo erdvėje, ir išmokti siekti savo tikslo prasmingai, pagrįstai renkantis ir sprendžiant emocinio ir tarpasmeninio pobūdžio problemas. Daugelyje išsivysčiusi šalių save gerbiantis žmogus turi ne tik savo šeimos gydytoją, juristą, kirpėją, siuvėją, bet ir savo psichologą. Ir pas jį kreipiasi ne tuomet, kai dideli išgyvenimai jau yra atėmę iš jo visas fizines ir dvasines jėgas, o tuomet, kai problema dar tik prasideda, arba aplamai – siekdamas tobulinti savo asmenybę.