IMAG0552     Palaikymo grupės metu psichologas dirba su 6 – 10 klientų grupe. Grupėje suteikiama galimybė vienu metu išgyventi ir analizuoti santykius su daugeliu žmonių, kas labiau primena realią gyvenimo situaciją. Žmogus gyvena visuomenėje ir visą savo gyvenimą dalyvauja įvairiausiuose tarpasmeniniuose santykiuose (šeimyniniuose, asmeniniuose, darbiniuose, dalykiniuose ir t. t.). Tarpasmeninių santykių struktūra grupėje yra panašesnė į kasdieninių, įprastų santykių struktūrą. Atitinkamai organizuota ir specialisto vedama, grupė tampa mažu visuomenės modeliu, kuriame atsikartoja žmogaus kasdieniniai santykiai. Grupėje yra galimybė akivaizdžiau juos analizuoti, aptarti, sužinoti kitų grupės dalyvių jausmus, mintis apie savo elgesį.

Grupėje išgyvenamas intensyvesnis paramos jausmas – grupės nariai turi daugiau galimybių išreikšti palaikymą, paramą vienas kitam. Darbas grupėje leidžia geriau suprasti kitų žmonių poreikius, vertybes, mokytis priimti juos, dažniau išgyventi kitų žmonių emocinį priėmimą ir palaikymą.

Grupėje yra daugiau galimybių pasimokyti iš kitų žmonių patirties, pritaikyti ją savo gyvenime. Grupėje galima tapatinti save su kitais grupės nariais. Atsiradus tokiam tapatumo emociniam ryšiui, galima plačiau, visapusiškiau, per kitų išgyvenimus, pažvelgti į savo jausmus.

Grupinės metu yra daugiau galimybių išgyventi intensyvesnius įvykius pačioje grupėje, grupiniuose santykiuose yra daugiau vietos veiksmui, bandymams keisti savo elgseną, reaguoti į visų grupės narių elgesį, galima bandyti rizikuoti bendraujant (išreikšti teigiamas ir neigiamas emocijas), kas kasdieniniame gyvenime daugumai žmonių labai sunku. Grupėje skatinami sakyti viską, kas ateina į galvą, analizuojami sapnai, mintys ir jausmai, kylantys tarp žmonių, esančių grupėje.

Tai – didelis palaikymo grupės vidinių santykių privalumas, kuris leidžia įgytus naujus elgesio būdus greičiau pritaikyti ir kasdieniniame gyvenime. Tai, kas vyksta kiekvieno individo viduje, susiję su visoje grupėje vykstančiais procesais. O tai, kas vyksta grupėje, atspindi procesus, vykstančius kiekvieno žmogaus gyvenime, t.y. visuomenėje. Visi šie procesai susieti abipusiais ryšiais ir daro įtaką vieni kitiems.

Taigi, dalyvaudami grupėje ir bendraudami su kitais grupės nariais žmonės turi galimybę geriau pažinti save ir išmokti naujų elgesio būdų, kas padeda geriau prisitaikyti gyvenime.