IMAG0618          Psichologinio konsultavimo tikslas yra  psichologiniais būdais padėti žmogui, siekiant pašalinti arba sumažinti jo vidinį diskomfortą. Tai sąmoningai tikslinga ir kryptinga dviejų žmonių veikla nuo jos pradžios iki jos pabaigos, turinti tam tikras ribas ir reikalaujanti profesinės kompetencijos bei pasiruošimo. Tai nėra draugų pokalbis prie kavos puodelio ar auklėjamoji pamoka. Tuo jis skiriasi nuo kitų bendražmogiškų santykių, kurie gali atsitiktinai paveikti žmogų. Atsižvelgiant į tai, kad visi žmonės yra unikalūs, su kiekvienu žmogumi psichoterapinis kelias yra išskirtinai individualus.

          Tai nėra lengvas procesas. Jis reikalauja apsisprendimo, noro, laiko, pastangų, ištvermės, užsispyrimo… Nes tai vieta, kur žmogus ne tik gali išsikalbėti, tai saugi, konfidenciali ir neutrali vieta, kur žmogus gali pamatyti save ir savo ėjimą gyvenimo keliu. Tai vieta, kur žmogus mokosi spręsti problemas, atsakingai priimti sprendimus dėl profesinės karjeros, santuokos, šeimos, asmenybės tobulinimo ir kitų tarpasmeninių santykių.

          Psichologinis konsultavimas turi tam tikras stadijas:

Problemos tyrimas → problemos apibrėžimas → alternatyvos identifikavimas → planavimas → veikla → rezultatų įvertinimas ir grįžtamasis ryšys.

          Konsultacijų metu yra analizuojamas žmogaus gyvenimas, jo egzistencija, jo subjektyvus pasaulis, kuriame jis gyvena. Yra ugdomas žmogaus gebėjimas gyventi taip, kaip jam norisi, gyventi taip, kad pats gyvenimas ir susidūrimas su jo neišvengiamais iššūkiais ir problemomis teiktų žmogui džiaugsmą, malonumą, laimę ir pilnatvę.

          Žmogaus jaučiami sunkumai, problemos, išgyvenamas nerimas ir kiti vidinį diskomfortą sukeliantys jausmai, kuriuos jis atsineša, tai simptomai to, kad pasiklydo gyvenimo kelyje, gyvena ne pilnavertį ir autentišką savo gyvenimą, kad konstruoja ir kuria savo buvimą pasaulyje neatsižvelgdamas į visas galimybes, kurias suteikia pasaulis, neranda savo egzistencijos prasmės.

          Konsultavimo tikslas padėti žmogui pamatyti visas savo galimybes ir išplėsti jo matymo horizontą tam, kad jis galėtų pasirinkti save tokį, kokiu jis norėtų ir galėtų tapti. Žmogus laisvas pasirinkti bet kokį gyvenimą, tačiau tai nereiškia, kad jis gali viską, ką panorėjęs. Tinkamas savo kelio pasirinkimas yra paremtas savo galimybių, troškimų, idealų suvokimu, atsižvelgiant į turimus apribojimus. Laimingiausias ir sveikiausias žmogus yra tas, kuris žino savo apribojimus ir galimybių ribas, tačiau tuo pačiu tiki savimi, savo sugebėjimu keisti, kurti save ir savo gyvenimą, atsižvelgiant į jam gyvenimo duotas individualias galimybes, turi stiprybės bei ryžto įveikti visus iššūkius, kuriuos suteikia gyvenimas.

          Realizuodamas savo potencialą, savo galimybes, save aktualizuodamas, būdamas atviras pasauliui ir kitiems žmonėms, žmogus gali jausti gyvenimo pilnatvę, pasitenkinimą gyvenimu, išgyventi laimės jausmą. Kiekvienas žmogus nuo nieko nepriklausomai kuria savo gyvenimo istoriją. Autentiškos istorijos kūrime su psichologo pagalba žmogus gali suvokti, analizuoti, rekonstruoti, kurti ir įgyvendinti savo “pasaulio projektą”.

          Kiekvienas žmogus turi savo buvimo pasaulyje vertinimo kriterijus bei orientyrus. Gyvendamas pagal kitų nustatytus kriterijus, orientuodamasis pagal svetimas vertybes ir lūkesčius, žmogus praranda save, gyvena svetimą gyvenimą, įgyvendina svetimus tikslus ir planus. Tačiau atsisakius svetimų ir netikrų ramsčių, klaidingų gyvenimų krypčių, prasmių ir planų žmogui reikia kitų atspirties taškų, vertybių, nuostatų tam, kad galėtų tobulėti ir judėti toliau, bet jau savo individualia kryptimi. Konsultacijų metu mokomasi spręsti šį sudėtingą uždavinį. Psichologo vaidmuo konsultacijų metu nepateikiant savo vertybių, vertinimų, tiesos, kriterijų padėti žmogui išplėsti jo matymo horizontą, pamatyti pasaulį ir save pasaulyje kuo realistiškiau ir tiksliau.

          Žmogus yra laisvas pasirinkti tiek tamsiąją tiek šviesiąją savo galimybių pusę, taigi žmogus gali būti savo pasaulio kūrėjas ir griovėjas. Ir vienos ir kitos pusės pagimdyti tikslai bei prasmė gali būti autentiški, būdingi tam pačiam žmogui. Konsultacijų metu yra ieškomi tie kriterijai, pagal kuriuos, pasirinkdamas tą ar kitą galimybę, rasdamas kiekvieno gyvenimo momento prasmę ir tikslingumą, žmogus gali nuspręsti kaip elgtis jo kasdieninėse gyvenimiškose situacijose. Konsultacijų metu padedama žmogui atrasti ryšį su amžinomis vertybėmis, savo sąžine, būtimi, patirtimi, universaliomis ir amžinomis idėjomis, tikėjimu, kas galėtų būti to žmogaus atspirties taškas darant kasdieninius, gyvenimiškus sprendimus. Tam, kad atrasti tvirtus kriterijus, žmogus turi sugebėti pakilti virš savo kasdienybės, būties, pasižiūrėti iš šalies į patį save ir ribojančias bei suteikiančias galimybių aplinkybes, kiekvienoje situacijoje pamatyti kiek galima daugiau prasmių ir pasirinkimo variantų labiausiai atitinkančių jo individualybę ir unikalumą, tai, kas šiam konkrečiam žmogui, konkrečioje gyvenimo situacijoje ir konkrečiu gyvenimo momentu yra svarbiausi ir aktualiausi.

          Psichologinis konsultavimas tai žmogaus pažadinimas iš automatiško ir mechaniško gyvenimo sapno, kuriame jis veikia neapgalvotai, yra valdomas išorinių su juo nesusijusių jėgų, bei aplinkybių. Tai skatinimas save, pasaulį, savo santykius su kitais žmonėmis matyti iš budraus žmogaus pozicijų. Skatinimas gyventi įsisąmoninant kiekvieną gyvenimo akimirką, priimti sąmoningus ir atsakingus sprendimus ir išnaudojant kiek galima daugiau savo galimybių bei potencialų. Tai skatinimas suvokti savo norus, troškimus, padėti juos įsisąmoninti, išreikšti ir juos priimti. Tik suvokdamas ko nori ir ko siekia, žmogus gali numatyti ir nusistatyti kokia linkme jam judėti ir eiti.

          Asmenybę kuria jos planai, norai, siekiai ir tikslai, todėl labai svarbu padėti žmogui rasti dėl ko verta gyventi. Psichologinis konsultavimas tai pagalba šiuose ieškojimuose, objektyviai įvertinant save ir savo galimybes pasaulyje, atsakingai ir pasvertai priimant sprendimus, valingai ir sąmoningai veikiant, būnant atviru ateičiai ir savo gyvenimui, ryžtingam ir stipriam nugalint gyvenimo iššūkius bei problemas.

          Konsultacijų metu yra ugdoma valia, laisvė bei atsakomybė. Kiekvienas žmogus turi ir gali naudotis laisve, tačiau ne kiekvienas pasirengęs tą laisvę priimti ir ja naudotis. Konsultacijų metu yra padedama žmogui suvokti save kaip laisvą asmenybę, galinčia save kurti ir lemti; laisvu pasirinkti tą ar kitą buvimo šiame pasaulyje būdą ar modelį. Suvokimas, kad esi pats savo gyvenimo autorius, atsakingas už savo pasirinktą kelią ir galintis įtakoti savo gyvenimą, kad esi ne išorinių jėgų mėtomas lapelis, suteikia žmogui vilties ir jėgų keisti save ir savo pasaulį. Aišku, ne visada žmogus laisvas viską pakeisti, kadangi mes “įmesti” į šį pasaulį, jau turintį daug apribojimų, nulemtų įvairių įstatymų ir taisyklių (gamtos, šeimos, moralės, visuomenės). Tačiau, žmogus visada laisvas prisiimti atsakomybę už savo likimą, laisvas klausytis savo sąžinės balso ir priimti lemiamus sprendimus. Ir netgi tada, kai žmogus nebeturi jokios išeities, jis yra laisvas keisti savo požiūrį į vieną ar kitą situaciją, kiekvienai gyvenimo akimirkai atverti tam tikrą, unikalią ir individualią prasmę, kadangi, keičiantis žmogaus požiūriui, keičiasi ir jo gyvenimas.

          Taigi konsultacijos metu žmogus, su psichologo pagalba, analizuoja savo gyvenimą, savo buvimo pasaulyje ir su kitais žmonėmis būdą, randa savo individualias vertybes, savo gyvenimo kryptį ir tikrus autentiškus tikslus bei planus. Tai tarsi gyvenimo, savo buvimo pasaulyje ir su kitais žmonėmis būdų inventorizacija, vertybių, nuostatų, tikslų pervertinimas, pasvėrimas ir analizavimas, atsižvelgiant į tai, kas gali būti problemų, su kuriomis žmogus susiduria savo gyvenime, priežastimis, tuo pačiu žmogaus žinių apie save ir pasaulį fragmentų sudėliojimas į visuminį ir užbaigtą suvokimą. Visa tai atneša žmogui pilnatvę, harmoniją ir pasitenkinimo jausmą.

Nelaukite, kol Jūsų vidinis pasaulis sugrius – kreipkitės pagalbos anksčiau.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.
You need to agree with the terms to proceed

Meniu